Nieuws

  • 22 december 2016

Gelukkig Nieuwjaar

Vanwege alle kinderen en personeelsleden van 't Regenboogje de beste wensen voor 2017.   Laat ons er samen een schitterend jaar van maken!  XXX  
  • 15 november 2016

Mobile school

Onze school neemt op donderdag 17 november deel aan een workshop van Mobile School vzw.  Een educatief medewerker bezoekt onze school met een mobiel schooltje en brengt de verhalen van de straatkinderen tot bij de leerlingen.  Eerst brengt de educatief medewerker zijn verhaal voor de hele groep e
  • 15 november 2016

Erfgoedklassen

De week van 14/11 tot en met 21/11 werkte het zesde leerjaar rond een project van erfgoedklassen.  Heel wat technische aspecten van bouwen kwamen hierbij aan bod. Ze gingen ook zelf aan de slag en maakten technomobielkoffers zodat we op school onze technoteek verder kunnen uitbouwen.
  • 6 december 2016

Kerstmarkt

Op vrijdag 16 december houden we, naar goede gewoonte, onze kerstmarkt.
  • 15 november 2016

Grootouderfeest

Woensdag 16 november is het feest op school !
  • 15 november 2016

Leerlingenraad okt

Op vrijdag 7 oktober kwam de leerlingenraad weer samen.  Kinderen uit verschillende klassen van de lagere school verzamelden zich en bespraken een aantal items met de directeur van de school. Ziehier het verslag :
  • 29 november 2016

Theater pesten

Pesten is een pest voor elk soort groep. Soms sluimerend aanwezig, vaak stiekem en dan ineens… wordt het zichtbaar.  Met of zonder woorden. We kunnen er niet naast. Als leerkrachten moeten we dit aanpakken, liefst preventief.  
  • 15 november 2016

Voorleesweken

Ouders en/of grootouders zijn welkom om te komen voorlezen in de klas !
kalender OC
  • 15 november 2016

Kalender oudercomité

Heeft u hem al die mooie kleurrijke kalender die gemaakt werd door het oudercomité!? Ze vliegen alvast de deur uit! J  Er zijn er nog enkele in voorraad… Na te vragen op het secretariaat van onze school. Knap werk van een aantal ouders die hieraan super hard gewerkt hebben!